0966 378 144

Máy Chủ Zin. Tầng 2 Số 164 Mai Anh Tuấn, Đống Đa, Hà nội- 0966 378 144   
  • Vui lòng bật chức năng cookies trong trình duyệt web để tiếp tục.

Cookies là gì?

Cookies đóng vai trò quan trọng trong việc gửi thông tin từ website đến máy tính của bạn. Vào lần truy cập tiếp theo, dữ liệu này được chuyển lại website. Cookie cho phép chúng ta nhận ra bạn tự động bất cứ khi nào bạn ghé thăm trang web của chúng tôi để chúng tôi có thể cá nhân hoá kinh nghiệm của bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn. Chúng tôi cũng sử dụng cookie (và dữ liệu trình duyệt tương tự, chẳng hạn như Flash cookies) cho các mục đích khác phòng chống gian lận và. Nếu trình duyệt web của bạn được thiết lập để từ chối các cookie từ trang web của chúng tôi, bạn sẽ không thể hoàn tất mua hàng hoặc tận dụng một số tính năng của trang web của chúng tôi, chẳng hạn như lưu trữ các mặt hàng trong giỏ hàng của bạn hoặc nhận đề xuất cá nhân. Kết quả là, chúng tôi khuyến khích bạn cấu hình trình duyệt web của bạn để chấp nhận cookie từ trang web của chúng tôi.

Enabling Cookies

Internet Explorer 7.x

 1. Start Internet Explorer

 2. Under the Tools menu, click Internet Options

 3. Click the Privacy tab

 4. Click the Advanced button

 5. Put a check mark in the box for Override Automatic Cookie Handling, put another check mark in the Always accept session cookies box

 6. Click OK

 7. Click OK

 8. Restart Internet Explore

Back to Top

Internet Explorer 6.x

 1. Select Internet Options from the Tools menu

 2. Click on the Privacy tab

 3. Click the Default button (or manually slide the bar down to Medium) under Settings. Click OK

Back to Top

Mozilla/Firefox

 1. Click on the Tools-menu in Mozilla

 2. Click on the Options... item in the menu - a new window open

 3. Click on the Privacy selection in the left part of the window. (See image below)

 4. Expand the Cookies section

 5. Check the Enable cookies and Accept cookies normally checkboxes

 6. Save changes by clicking Ok.

Back to Top

Opera 7.x

 1. Click on the Tools menu in Opera

 2. Click on the Preferences... item in the menu - a new window open

 3. Click on the Privacy selection near the bottom left of the window. (See image below)

 4. The Enable cookies checkbox must be checked, and Accept all cookies should be selected in the "Normal cookies" drop-down

 5. Save changes by clicking Ok

Back to Top

So sánh

Không có sản phẩm để so sánh.

Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào